Markt Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz

Kategorie: Verein Wir wan­dern: tra­di­tio­nel­le Lüt­zels­dor­fer Ker­wa­wan­de­rung, ca. 8 km, über Het­zels­dorf (alten Kir­chen­weg) – FSV-Orts­grup­pe Pretzfeld

Wir wan­dern: tra­di­tio­nel­le Lüt­zels­dor­fer Ker­wa­wan­de­rung, ca. 8 km, über Het­zels­dorf (alten Kir­chen­weg) – FSV-Orts­grup­pe Pretzfeld


15. Sep­tem­ber 2024

Treff­punkt: Schul­park­platz in Pretzfeld

Ver­an­stal­ter: FSV – Orts­grup­pe Pretzfeld

View full calendar